6 เดือนอันตราย
หลังคลอดต้องระวัง

ระยะหลังคลอดบุตรเป็นระยะอันตราย อีกหนึ่งระยะที่
ต้องใส่ใจไม่แพ้ตอนก่อนคลอดบุตรเลย เนื่องจากการ
คลอดบุตรจะส่งผลให้เกิดปัจจัยเสี่ยงหลากหลายปัจจัย
เช่น การติดเชื้อบริเวณปากแผล อาการตกเลือด
ร่างกายปรับสมดุลไม่ทัน ฯลฯ ซึ่งหากไม่มีการดูแล
เอาใจใส่อย่างดีอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้

ระยะอันตรายแบ่งตาม
ช่วงเดือนหลังคลอด

ระยะอันตรายจะแบ่งออกเป็นสองช่วงตามลักษณะอาการคือ 1-3 เดือนหลังคลอด และ 4-6 เดือนหลังคลอด
โดยจะมีอาการดังด้านล่างนี้ หากคุณเป็น 1 ในอาการดังกล่าวควรหาวิธีรักษาโดยด่วนการอยู่ไฟภูมิปัญญาไทย
พ้นอันตรายหลังคลอดการอยู่ไฟเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่มาจากภูมิปัญญา
ไทยที่ช่วยให้ร่างกายคุณแม่ปรับสมดุลหลังคลอดได้
เนื่องจากความร้อนจะช่วยให้เลือดลมไหลเวียน
และปรับสมดุลร่างกายได้ดีขึ้นแม้จะยังไม่เป็นที่ยอมรับ
ในแพทย์แผนปัจจุบัน แต่ก็มีการพิสูจน์จาก
คุณแม่หลากหลายคนมาแล้วว่าช่วยได้จริง

อยู่ไฟช่วยได้ แต่ไม่ใช่
สำหรับทุกคน

เนื่องจากการอยู่ไฟจะไปช่วยขยายหลอดเลือดเพื่อปรับ
การหมุนเวียนเลือดลมให้ดีขึ้น แต่ก็ต้องระวังเพราะ
ในบางกรณี เช่น การผ่าคลอด และ คุณแม่หลากหลายคน
ที่มีอาการตกเลือดมาก จะทำให้เลือดลมไหลมากยิ่งขึ้น
และอาจเสี่ยงต่อการเสียเลือดจำนวนมาก อันเป็นต้นเหตุ
ให้เสียชีวิตได้

การอยู่ไฟภูมิปัญญาไทย
พ้นอันตรายหลังคลอดการอยู่ไฟเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่มาจากภูมิปัญญา
ไทยที่ช่วยให้ร่างกายคุณแม่ปรับสมดุลหลังคลอดได้
เนื่องจากความร้อนจะช่วยให้เลือดลมไหลเวียน
และปรับสมดุลร่างกายได้ดีขึ้นแม้จะยังไม่เป็นที่ยอมรับ
ในแพทย์แผนปัจจุบัน แต่ก็มีการพิสูจน์จาก
คุณแม่หลากหลายคนมาแล้วว่าช่วยได้จริงปรับฮอร์โมนแก้ปัญหาหลังคลอด
ที่เกิดขึ้นกับคุณด้วยเล่งคุณ

ยาน้ำสำหรับสตรีภายหลังการคลอดบุตร แทนการอยู่ไฟ  ขับน้ำคาวปลา  มีส่วนผสมของรากต้นนมวัว
ใช้ในการเพิ่มและบำรุงน้ำนมสตรีได้เป็นอย่างดี  สูตรไม่มีแอลกอฮอล์ เป็นส่วนผสมในการหมักยา

สรรพคุณของเล่งคุณ

เคล็ดลับที่ทำให้เล่งคุณ
ช่วยคุณแม่หลังคลอดได้

เคล็ดลับที่ทำให้เล่งคุณช่วยคุณแม่หลังคลอดได้นั้น ล้วนมาจากส่วนประกอบสมุนไพรไทยหลากหลายชนิด
ที่ให้คุณประโยชน์ต่างกันและปรับปรุงสูตรอัตราส่วนให้ลงตัวเหมาะสม ทั้งปลอดภัยไร้สารเคมีฟังจากปากคุณแม่ที่ไว้ใจเล่งคุณ

เสียงตอบรับจากคุณแม่ ที่ให้เล่งคุณเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลสุขภาพทั้งก่อนและหลังคลอด

กว่า 100 คนเลือกเล่งคุณดูแลสุขภาพหลังคลอด

คุณแม่หลากหลายคนพิสูจน์แล้วว่าเล่งคุณช่วยบำรุง และ รักษา ปัญหาหลังคลอดหลากหลาย
ได้จริง เล่งคุณจึงเป็นหนึ่งในยาบำรุงสตรีที่คุณแม่ไว้ใจเลือกใช้ และบอกต่อเสมอมา

ปลอดภัยหายห่วง
รับประกันด้วยมาตรฐาน
มากมาย ระดับสากลเล่งคุณ เป็นสินค้าบำรุงร่างกายสตรีที่ได้รับการรับรอง
จากหน่วยงานด้านสุขภาพทั้งในประเทศ
และในองค์กรระดับนานาชาติ
อีกทั้งยังมีผู้ใช้มากมายที่ใช้และเห็นผลจริง
ไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อร่างกายโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเดือนนี้เท่านั้น

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนรักสุขภาพเฉพาะเดือนนี้เท่านั้น หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

HAPPY HOUR
โปรโมชั่นพิเศษสำหรับวันนี้เท่านั้น

เล่งคุณใส่ใจดูแลคุณแม่
และสตรีทุกท่านเสมอ

เล่งคุณไม่ได้ใส่ใจแค่สตรีมีครรภ์ แต่เรายังใส่ใจในสตรีทุกท่าน
เราช่วยคุณแก้ปัญหาหลากหลาย ดูเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์
www.panapat.com